كل عناوين نوشته هاي ( آرشيو شده ) م.رزاقي

م.رزاقي
[ شناسنامه ]
ميتوان بنده ات شد!! ...... جمعه 91/4/9
ارادت نامه !!! ...... يكشنبه 91/4/4
اراده کن! ...... جمعه 91/3/19
سالهاي پس از ادعّا ...... دوشنبه 91/3/15
جز تو نمي بينم...جز تو نميخواهم ببينم ...... يكشنبه 91/3/7
شيفته يا فريفته ... مسئله اين است!!!! ...... شنبه 91/2/30
مقدّر فرما... ...... سه شنبه 91/2/12
معترفم... ...... سه شنبه 91/2/5
در تمنّاي تو ... ...... يكشنبه 91/2/3
از من فرار و ز تو قرار... ...... يكشنبه 91/1/6
نفس تازه ميکنم ...... سه شنبه 91/1/1
هم پرواز !!! ...... چهارشنبه 90/12/24
مرا ' تو ' بَس باشد! ...... يكشنبه 90/12/21
نشا نه ات را ديدم...سجده! ...... چهارشنبه 90/12/17
باز يافتمت ...... يكشنبه 90/12/14
   1   2   3   4   5      >
  ==>   ليست غير آرشيوي ها